מקרא לסימון סימלי PEGI למשחקים

מקרא לסימון סימלי PEGI למשחקיםזהו הסבר על סימלי PEGI אשר חלקם או כולם מופיעים על אריזות המשחקים.
בכדי לבדוק את תכונות המשחק, יש לראות את הסמלים אשר נמצאים
בעמוד המוצר באתר ו/או על אריזת המשחק ולקרוא את פירושם בטבלה זו:

סמל תיאור סמל תיאור
מכיל תיאור של אלימות מתאים לגילאי 3 ומעלה
מדריך או מעודד הימורים מתאים לגילאי 7 ומעלה
עלול לעודד אפליה מתאים לגילאי 12 ומעלה
מתיחס לשימוש בסמים מתאים לגילאי 16 ומעלה
מתאר ערום או התנהגות מינית מתאים לגילאי 18 ומעלה
מכיל שפה גסה    
משחק תומך ברשת - אונליין    
עלול להפחיד ילדים    
רכישות דיגיטליות מהמשחק    


קישור לאתר PEGI הרישמי: https://pegi.info/what-do-the-labels-mean